WWTP


Firma TECMES specjalizuje się w doborze, dostawie oraz serwisie urządzeń kontrolno-pomiarowych, jak również wykonawstwie robót elektrycznych i instalacji automatyki na obiektach gospodarki wodno-ściekowej.
Realizujemy kompleksowe dostawy wraz z montażem urządzeń kontrolno-pomiarowych w zakresie:

  • pomiary fizykochemiczne (m.in. tlen rozpuszczony, pH, potencjał redox, stężenie osadu, azot amonowy, azotany, fosforany)
  • pomiary poziomu i przepływu
  • stacje poboru prób ścieków, jak również mediów nietypowych (stacjonarne i przenośne)
  • automatyczne stacje zlewne
  • dekantery automatyczne
Prowadzimy serwis oraz naprawy aparatów do poboru prób wszelkiego typu (WaterSam, WTW, Buhler, MAXX).
Wykonujemy okresowe przeglądy techniczne aparatury kontrolno-pomiarowej, a także oferujemy ciągłą profesjonalną serwisową opiekę gwarancyjną i pogwarancyjną systemów pomiarowych.
Wykonujemy prefabrykacje szaf i systemów sterowania wg zleconych projektów.
Oferujemy dostawę kontenerów oraz konstrukcji ze stali nierdzewnej dla potrzeb AKPiA.

Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem: WTW a Xylem brand  oraz   WaterSam